Điều khoản dịch vụ

1. Các định nghĩa

Kangaroo Thế Hệ Mới hay còn gọi là Kangaroo THM là cơ sở chuyên cung cấp các dịch vụ của máy lọc nước như: sửa máy lọc nước, thay lõi lọc nước tại nhà ở thành phố Hà Nội. Với mục đích mang đến một dịch vụ tốt, an toàn cho khách hàng trong quá trình sử dụng máy lọc nước

Kangaroo Thế Hệ Mới  hiện đang cung cấp 2 dịch vụ chính sau:

  • sửa máy lọc nước
  • thay lõi lọc nước

Khách hàng: Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi kangaroo thế hệ mới

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

2.1. Thanh toán đầy đủ Phí Dịch vụ và chi phí phát sinh (nếu có) cho Kangaroo Thế Hệ Mới

2.2. Kiểm tra thiết bị khi thợ của Kangaroo Thế Hệ Mới hoàn tất quá trình sửa chữa hoặc thay thế

2.3. thắc mắc các vấn đề liên quan đến thiết bị

3. Quyền và nghĩa vụ của Kangaroo Thế Hệ Mới

3.1. Thông tin đến khách hàng các vấn đề thiết bị đang gặp và nêu phương án xử lý

3.2. Thực hiện theo đúng cam kết phương án đã được khách hàng duyệt qua

3.5. Sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề Khách hàng đang thắc mắc trong khả năng cho phép của Kangaroo Thế Hệ Mới

3.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có  lỗi trong việc thực công việc, thông báo cho Khách hàng đồng thời chủ động đưa ra giải pháp để khắc phục triệt đề.

4. Sự kiện bất khả kháng

4.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù các Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước mà không xuất phát từ lỗi của bất kỳ Bên nào.

4.2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.

5. Bảo mật

Các Bên đồng ý về tất cả các thông tin của khách hàng và Kangaroo Thế Hệ Mới. Thông tin phải được bảo mật và không được tiết lộ cho Bên thứ ba nếu không được sự chấp thuận trước của các Bên, ngoại trừ các trường hợp được sự đồng ý của các bên hoặc Các Bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Chấm dứt Hợp đồng

Các Bên có quyền dược quyền chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp khi được sự thống nhất của hai bên về cùng một nội dung / vấn đề.

Khách hàng phải hanh toán phí dịch vụ cho Kangaroo Thế Hệ Mới ứng với lượng công việc mà Kangaroo Thế Hệ Mới đã thực hiện.

7. Điều khoản tranh chấp

Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh, các bên cùng bàn bạc thống nhất phương án xử lý trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích chung.

8. Chính sách bảo hành/bảo trì

Sau khi nghiệm thu dịch vụ, Kangaroo Thế Hệ Mới sẽ có chính sách bảo hành trong vòng 30 ngày với kết quả nghiệm thu trước đó.

0981 825 428