Lõi lọc thô Kangaroo số 1 PP 5 micron

Thông số kỹ thuật Lõi lọc thô Kangaroo số 1 PP 5 micron

Sử dụng cho Máy lọc nước Kangaroo

Loại lõi Lõi thô

Thứ tự lõi lọc Lõi lọc số 1

Hãng Kangaroo

Mô tả

Thông số kỹ thuật Lõi lọc thô Kangaroo số 1 PP 5 micron

Sử dụng cho Máy lọc nước Kangaroo

Loại lõi Lõi thô

Thứ tự lõi lọc Lõi lọc số 1

Hãng Kangaroo

0981 825 428