Lõi lọc thô Kangaroo số 2 Carbon Granule Cartridge

Thông số kỹ thuật Lõi lọc thô Kangaroo số 2 Carbon Granule Cartridge

Sử dụng cho Máy lọc nước Kangaroo

Loại lõi Lõi thô

Thứ tự lõi lọc Lõi lọc số 2

Hãng Kangaroo

Mô tả

Thông số kỹ thuật Lõi lọc thô Kangaroo số 2 Carbon Granule Cartridge

Sử dụng cho Máy lọc nước Kangaroo

Loại lõi Lõi thô

Thứ tự lõi lọc Lõi lọc số 2

Hãng Kangaroo

0981 825 428