Lõi lọc thô Kangaroo số 3 PP 1 micron

Thông số kỹ thuật Lõi lọc thô Kangaroo số 3 PP 1 micron

Sử dụng cho Máy lọc nước Kangaroo

Loại lõi Lõi thô

Thứ tự lõi lọc Lõi lọc số 3

Hãng Kangaroo.

Mô tả

Thông số kỹ thuật Lõi lọc thô Kangaroo số 3 PP 1 micron

Sử dụng cho Máy lọc nước Kangaroo

Loại lõi Lõi thô

Thứ tự lõi lọc Lõi lọc số 3

Hãng Kangaroo.

0981 825 428